XXXII  Cto. Absoluto de Sala / XII Cto. de Arco Tradicional y Desnudo Sala
XXXII Cto. Absoluto de Sala / XII Cto. de Arco Tradicional y Desnudo Sala
Co-organizador: C.D. Arqueros Pedro I (FCMTA)
Polideportivo Municipal Torrijos - Toledo, 23-24 Jan 2021
XXXII  Cto. Absoluto de Sala / XII Cto. de Arco Tradicional y Desnudo Sala
Competition Information
Information
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
Qualification Round
Result Class
Individual
Team
Entry List
PDF
PDF
Statistics
PDF