1ª LLIGA CATALANA CAMP (2023-2024)
1ª LLIGA CATALANA CAMP (2023-2024)
CLUB CATALA DE TIR AMB ARC (CCTA)
Montcada i Reixac - Barcelona - Catalunya, 26 Nov 2023
1ª LLIGA CATALANA CAMP (2023-2024)
Nombre d'inscrits per esdeveniment
 RLTBC
 IndividualEquipIndividualEquipIndividualEquipIndividualEquipIndividualEquip
U18M1         
M2 7 3 12 5 
W  5 1 5 1 
50M  6 1 2 5 
50W      1   


Finals per equips
 Nom EsdevenimentEsdeveniment d'equips mixtesEquipsPrimera Fase# d'encontres (i byes)Nº Clssificat (i no)
MTMen TeamNo 1/2-2  ---
WTWomen TeamNo 1/2-2  ---
CXCompound Mixed Team 1/2-2  ---
BXBarebow Mixed Team 1/2-2  ---
LXLongbow Mixed Team 1/2-2  ---
TXTraditional Mixed Team 1/2-2  ---
MU21TMen Under 21 TeamNo 1/2-2  ---
WU21TWomen Under 21 TeamNo 1/2-2  ---
CU21XCompound Under 21 Mixed Team 1/2-2  ---
BU21XBarebow Under 21 Mixed Team 1/2-2  ---
LU21XLongbow Under 21 Mixed Team 1/2-2  ---
TU21XTraditional Under 21 Mixed Team 1/2-2  ---
MU18TMen Under 18 TeamNo 1/2-2  ---
WU18TWomen Under 18 TeamNo 1/2-2  ---
CU18XCompound Under 18 Mixed Team 1/2-2  ---
BU18XBarebow Under 18 Mixed Team 1/2-2  ---
LU18XLongbow Under 18 Mixed Team 1/2-2  ---
TU18XTraditional Under 18 Mixed Team 1/2-2  ---
M50TMen 50+ TeamNo 1/2-2  ---
W50TWomen 50+ TeamNo 1/2-2  ---
C50XCompound 50+ Mixed Team 1/2-2  ---
B50XBarebow 50+ Mixed Team 1/2-2  ---
L50XLongbow 50+ Mixed Team 1/2-2  ---
T50XTraditional 50+ Mixed Team 1/2-2  ---