4a TIRADA DE LLIGA CATALANA D'AIRE LLIURE 2023
4a TIRADA DE LLIGA CATALANA D'AIRE LLIURE 2023
Club Arc Montjuïc (CAM)
Barcelona, 27-28 May 2023
4a TIRADA DE LLIGA CATALANA D'AIRE LLIURE 2023
Nombre d'incrits per assoc/país
 RCTNLTot.
 S18DS18HS21DS21HP50DP50HBDBHADAHIDIHSDSHTot.S18HP50HAHSDSHTot.S18DS18HP50HSDSHTot.S21DP50HEHBHADAHIHSHTot.P50HADSHTot. 
ACC - Arquers Castelldefels     3      1 4        2  2 1      1    7
ATALC - ASSOC. DE TIR AMB ARC LA CONXO                4  15                   5
CAAP - Club Arquers Anoia-Penedes                                    1  11
CACAM - Club Arquers Cambrils11            2  1  1                   3
CACV - Arquers Cerdanyola Del Valles     1        1 2 114    11             6
CAESC - Club Arquers Esclanya33 1 1      1 921   3       1      1 11215
CAM - Arc Montjuic1   122 1 121112 1   1  2338       33  1125
CAOLI - Club Arquers Olivella            112                         2
CASCV - Club Arquers Sant Cugat Del Va          1  23                         3
CATER - Club D'arquers Terrassa     2       13 1   1  1  1             5
CEAB - Escola Arquers De Barcelona   1  2    2  5                         5
CEAS - Club Esportiu Arc Set                       2  2             2
CEMR - Centre Excursionista Molins De                            1 111  4    4
CETADS - Draco Sagittariis 1           34   112      1      12    8
CTAA - Club Tir Amb Arc L'arboç 1    11      31    1       1     12  117
CTAF - Tir Amb Arc Les Franqueses1 22     11   71   12  1113 31 1224132 2429
CTALL - Club Tir Amb Arc Lleida   1   1   1115                         5
CTAP - Club De Tir Amb Arc Pardinyes 1   1    1  36                         6
CTAR - Club Tiro Con Arco Rubí                   11                   1
CTASA - Club Tir Arc Sant Andreu De La      1       1      21  25 1      1    7
CTAU - Club De Tir Amb Arc Urgell                2   2                   2
CTAVG - Club De Tir Amb Arc Vilanova I   1          1 2   2                   3
CTTA - Club Tau De Tir Amb Arc    11    1   3                         3
TAO - Tir Arc Olesa          11  2 1  12                   4
Total: 2467262116211665127341412627218472218112329273159158