Lokostrelsko dvoransko področno tekmovanje OŠ in SŠ - zahod
Lokostrelsko dvoransko področno tekmovanje OŠ in SŠ - zahod
Športno društvo VLR Vilijem (VLRVilijem)
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika, 18 Feb 2023
Lokostrelsko dvoransko področno tekmovanje OŠ in SŠ - zahod
Število prijav po državah/klubih
 GLULSLΣ
 O1-3ŽO4-6ŽO7-9ŽS1-4ŽO1-3MO4-6MO7-9MS1-4MΣO1-3ŽO4-6ŽO7-9ŽS1-4ŽO1-3MO4-6MO7-9MS1-4MΣS1-4ŽS1-4MΣ 
SOL001 - Elektrotehnična in računalnišk                11   1
SOL002 - Gimnazija Jesenice                11   1
SOL003 - Gimnazija Koper            2   13   3
SOL004 - Gimnazija, Nova Gorica            1    1   1
SOL005 - OŠ 8 talcev, Logatec 1   5  6            6
SOL006 - OŠ Alojza Gradnika, Dobrovo      3 3            3
SOL007 - OŠ Ankaran 1  1   2            2
SOL008 - OŠ Antona Globočnika 2  2 1 5 11   1 3   8
SOL009 - OŠ Antona Martina Slomška Vrhn 11   1 3      1 1   4
SOL010 - OŠ Antona Ukmarja               1 1   1
SOL011 - OŠ Antona Žnideršiča Ilirska B 3  1 1 5            5
SOL012 - OŠ Bistrica pri Tržiču               1 1   1
SOL013 - OŠ Čepovan, Čepovan              1  1   1
SOL014 - OŠ Črni vrh 1      1            1
SOL015 - OŠ Danila Lokarja Ajdovščina           1  21 4   4
SOL016 - OŠ Dante Alighieri Izola 1      1            1
SOL017 - OŠ Draga Bajca Vipava          1      1   1
SOL018 - OŠ Dragotina Ketteja Ilirska B     1  1            1
SOL019 - OŠ Dušana Bordona 4      4 12     3   7
SOL020 - OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica    1   1     1  1   2
SOL021 - OŠ Gorje 12 1   4            4
SOL022 - OŠ heroja Janeza Hribarja, Sta    111 3     12 3   6
SOL023 - OŠ Hrvatini           1     1   1
SOL024 - OŠ Ivana Cankarja Vrhnika     21 3            3
SOL025 - OŠ Ivana Roba, Šempeter Pri Go     1  1  1     1   2
SOL026 - OŠ Jožeta Krajca Rakek  1     1            1
SOL027 - OŠ Kašelj      1 1      1 1   2
SOL028 - OŠ Komenda Moste 14  1  6      2 2   8
SOL029 - OŠ Koper     11 2            2
SOL030 - OŠ Livade Izola    1   1            1
SOL031 - OŠ Log dragomer     1  1            1
SOL032 - OŠ Lucija              1  1   1
SOL033 - OŠ Lucijana Bratkovič Sbratuša  1     1            1
SOL034 - OŠ Marezige               1 1   1
SOL035 - OŠ Miroslava Vilharja44  463 21 1  1 2 4   25
SOL036 - OŠ Notranjski odred21  211 7    1 3 4   11
SOL037 - OŠ Orehek Kranj  1   1 2            2
SOL038 - OŠ Pivka 1      11       1   2
SOL039 - OŠ Prade1 1  1  3 1   1  2   5
SOL040 - OŠ Prestranek1 1  21 5            5
SOL041 - OŠ Škofije      1 1            1
SOL042 - OŠ Šmarje     1  1            1
SOL043 - OŠ Srečka Kosovela, Sežana              1  1   1
SOL044 - OŠ Staneta Žagarja Kranj     1  1            1
SOL045 - OŠ Staneta Žagarja Lipnica      1 1            1
SOL046 - OŠ Stražišče Kranj 12     3            3
SOL047 - OŠ Šturje Ajdovščina 2   1  3     2  2   5
SOL048 - OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova v 11 2 1 5 1      1   6
SOL049 - Strojna prom. in lesna šola NG            1    1   1
SOL050 - ŠC Nova Gorica, Gimnazija in z            1   12   2
SOL051 - ŠCKR, Srednja tehniška šola       11       11   2
SOL052 - Šolski center Postojna       11   1   12 114
SOL053 - Srednja ekonomska in poslovna             1    1   1
SOL054 - STŠ Koper                22   2
SOL055 - Waldorfska šola Primorska              1  1   1
SOL056 - OŠ Železniki    23  5            5
SOL057 - Gimnazija Kranj   2    2         1 13
SOL058 - OŠ Škofja Loka - Mesto  1  1  2            2
SOL059 - OŠ Davorina Jenka Cerklje     11 2            2
SOL060 - OŠ Šenčur  1   1 2            2
SOL062 - OŠ Rovte  1  1  2            2
SOL063 - OŠ Antona Tomaža Linharta Rado  1   2 3            3
SOL064 - OŠ Franc Saleški Finžgar Lesce    1   1            1
SOL065 - OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecc1       1            1
SOL090 - OŠ Ivana Groharja      1 1            1
SS30 - Gimnazija Kranj       11            1
Skupaj: 669261921932243134166721116857112193