Borlängeträffen 2022
BK Dalpilen (7818)
Gyllehemsvägen 35, Borlänge, Sweden, 13 Mar 2022
Antal deltagare per tävlingsmoment
 BCL
 IndividuellLagIndividuellLagIndividuellLag
CH2     
EH4 1 6 
ED4   2