Kiholmsträffen 2020
Kiholmsträffen 2020
Södertälje BF (3993)
Lina Åtorp Södertälje, 20 Feb 2020
Antal deltagare per tävlingsmoment
 RBCLIPR
 IndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLag
EH2 612 513 1 
ED  412 2     
VH2 3         
VD  1 1       

Ianseo on Facebook

Ianseo on Twitter