European Field Archery Championships
European Field Archery Championships
World Archery Europe (WAE)
Terni (ITA), 27 Aug - 3 Sep 2013
European Field Archery Championships
Competition Information
Information
icon
icon
icon
icon
Medals
PDF
PDF
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
Elimination Round
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
Qualification Round
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
Entry List
PDF
PDF
PDF