Campionati Italiani Targa Para Archery 2024
Campionati Italiani Targa Para Archery 2024
SAGITTA ARCIERI PESARO (10041)
Pesaro (ITA), 31 May - 2 Jun 2024
Campionati Italiani Targa Para Archery 2024
Competition Information
Information
icon
icon
icon
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Result Class
Individual
Team
Entry List
PDF
PDF
PDF
Statistics