Байт харвааны 15 дахь удаагийн ЗУАШТ
Байт харвааны 15 дахь удаагийн ЗУАШТ
Орхон аймаг, МБХХ (Орхон,МБХХ)
Орхон аймаг, Эрдэнэт хот, 23-26 Mar 2023
Байт харвааны 15 дахь удаагийн ЗУАШТ
Competition Information
Information
icon
icon
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Entry List
Statistics
PDF
PDF