?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
Complete Results Book
pdfxml Complete Book
 (Last update: 2017-09-02 09:49:39 UTC)
 
Medals
pdfxml Medallists by Event
 (Last update: 2017-09-01 12:04:41 UTC)
pdfxml סיכום מדליות
 (Last update: 2017-09-01 12:04:41 UTC)
 
Final Round - Ranking
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:02:14 UTC)
pdfxml ריקרב נשים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:09 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:19 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:02:37 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:41 UTC)
pdfxml קומפאונד קדטים
 (Last update: 2017-09-01 10:58:54 UTC)
pdfxml קומפאונד מאסטרים גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:03:29 UTC)
pdfxml קשת עירומה (כללי)
 (Last update: 2017-09-01 10:56:36 UTC)
 
 
Final Round - Brackets
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:02:13 UTC)
pdfxml ריקרב נשים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:09 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:19 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:02:37 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים
 (Last update: 2017-09-01 12:04:41 UTC)
pdfxml קומפאונד קדטים
 (Last update: 2017-09-01 10:58:54 UTC)
pdfxml קומפאונד מאסטרים גברים
 (Last update: 2017-09-01 12:03:29 UTC)
pdfxml קשת עירומה (כללי)
 (Last update: 2017-09-01 10:56:36 UTC)
 
 
Qualification Round
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml ריקרב נשים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml קומפאונד קדטים [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
pdfxml קשת עירומה (כללי) [לאחר 72 חיצים]
 (Last update: 2017-09-02 09:49:57 UTC)
 
 
Result Class
IndividualTeam
pdfxml התמודדות אישית
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
 
 
Entry List
pdfxml רשימת משתתפים לפי מטרה
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר האלף-בית
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
 
Statistics
pdfxml מספר משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
pdfxml מספר משתתפים לפי אירוע
 (Last update: 2017-09-02 13:58:46 UTC)
 
Back