?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Complete Results Book
pdfxml Complete Book
 (Last update: 2017-03-31 14:45:55 UTC)
 
Result Class
IndividualTeam
pdfxml התמודדות אישית
 (Last update: 2017-03-31 14:45:55 UTC)
 
 
Entry List
pdfxml רשימת משתתפים לפי מטרה
 (Last update: 2017-03-31 14:45:55 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-03-29 16:04:32 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר האלף-בית
 (Last update: 2017-03-31 14:45:55 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 (Last update: 2017-03-29 16:04:32 UTC)
 
Statistics
pdfxml מספר משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-03-31 15:04:50 UTC)
pdfxml מספר משתתפים לפי אירוע
 (Last update: 2017-03-31 15:04:50 UTC)
 
Back