?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Complete Results Book
pdfxml Complete Book
 (Last update: 2017-12-24 08:45:26 UTC)
 
Final Round - Ranking
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים
 (Last update: 2017-03-31 11:40:16 UTC)
pdfxml ריקרב נשים
 (Last update: 2017-03-31 11:40:36 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים
 (Last update: 2017-03-31 11:31:17 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנות
 (Last update: 2017-03-31 11:39:01 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים
 (Last update: 2017-03-31 11:37:18 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים
 (Last update: 2017-03-31 11:41:25 UTC)
pdfxml קומפאונד קדטים בנים
 (Last update: 2017-03-31 11:39:26 UTC)
pdfxml קשת עירומה בוגרים (מעורב)
 (Last update: 2017-03-31 11:39:43 UTC)
pdfxml ירי אינסטינקטיבי בוגרים (מעורב)
 (Last update: 2017-03-31 11:32:26 UTC)
 
 
Final Round - Brackets
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים
 (Last update: 2017-03-31 11:40:16 UTC)
pdfxml ריקרב נשים
 (Last update: 2017-03-31 11:40:36 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים
 (Last update: 2017-03-31 11:31:17 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנות
 (Last update: 2017-03-31 11:39:01 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים
 (Last update: 2017-03-31 11:37:18 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים
 (Last update: 2017-03-31 11:41:25 UTC)
pdfxml קומפאונד קדטים בנים
 (Last update: 2017-03-31 11:39:26 UTC)
pdfxml קשת עירומה בוגרים (מעורב)
 (Last update: 2017-03-31 11:39:43 UTC)
pdfxml ירי אינסטינקטיבי בוגרים (מעורב)
 (Last update: 2017-03-31 11:32:26 UTC)
 
 
Qualification Round
IndividualTeam
pdfxml ריקרב גברים [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
pdfxml ריקרב נשים [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנים [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
pdfxml ריקרב קדטים בנות [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
pdfxml קומפאונד גברים [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
pdfxml קומפאונד נשים [לאחר 60 חיצים]
 (Last update: 2017-12-24 08:46:00 UTC)
 
 
Result Class
IndividualTeam
pdfxml התמודדות אישית
 (Last update: 2017-12-24 08:45:26 UTC)
 
 
Entry List
pdfxml רשימת משתתפים לפי מטרה
 (Last update: 2017-12-24 08:45:26 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-03-29 16:04:32 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר האלף-בית
 (Last update: 2017-12-24 08:45:26 UTC)
pdfxml רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 (Last update: 2017-03-29 16:04:32 UTC)
 
Statistics
pdfxml מספר משתתפים לפי מועדון
 (Last update: 2017-03-31 15:04:50 UTC)
pdfxml מספר משתתפים לפי אירוע
 (Last update: 2017-03-31 15:04:50 UTC)
 
Back