Älgjakten 3D 2022
Älgjakten 3D 2022
Huskvarna Bågskytteklubb (HBK)
Träffpunkten, Huskvarna, 15 May 2022
Älgjakten 3D 2022
Antal deltagare per tävlingsmoment
 CBLT
 IndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLag
JD1       
EH2 4 1724 
ED  2 4 2 
SH      1 
MH1 7   2 
VH3 3