?????? ????? ??????? ?????? ?????
???? 2020 אליפות ישראל לבוגרים בקשתות באולם
חורף 2020
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-01-2020 to 31-01-2020
Brackets
 
ירי-אינסטינקטיבי נשים
1/4
1/2
Finals
1ויסברג נעהKSGLקשתי הגלילBye
 
ויסברג נעה6
פלג שרון0
5פלג שרוןKSGLקשתי הגליל6זהב
4ארז שגיתKSGLקשתי הגליל4ויסברג נעה2
זנד עמליה6
ארד
3שרון קרןKSGLקשתי הגליל0פלג שרון56
6שיינר-דנדקר עמיתKSGLקשתי הגליל6שיינר-דנדקר עמית6*8
שיינר-דנדקר עמית0
זנד עמליה6
 
2זנד עמליהKSGLקשתי הגלילBye