?????? ????? ??????? ?????? ?????
???? 2020 אליפות ישראל לבוגרים בקשתות באולם
חורף 2020
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-01-2020 to 31-01-2020
Brackets
 
ירי-אינסטינקטיבי גברים
1/4
1/2
Finals
1מאס אוריBTLGקשתי בית לחם הגלילית6
8יגר יוסףBTLGקשתי בית לחם הגלילית0
מאס אורי4
גרינברג יוחאי6
5גרוסמן אילIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמה0זהב
4גרינברג יוחאיBTLGקשתי בית לחם הגלילית6גרינברג יוחאי6
זנד איתן2
ארד
3עציון אלעדBTLGקשתי בית לחם הגלילית6מאס אורי6
6עציון עופרBTLGקשתי בית לחם הגלילית2עציון אלעד0
עציון אלעד2
זנד איתן6
7ברטהולץ ברקIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמה0
2זנד איתןKSGLקשתי הגליל7