?????? ????? ??????? ?????? ?????
???? 2020 אליפות ישראל לבוגרים בקשתות באולם
חורף 2020
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-01-2020 to 31-01-2020
רשימת משתתפים לפי מטרה
 
מקצה 1
מטרה
מתחרה
מועדון
שם מועדון
אירוע
1Aכץ ולריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Bרוזינר אייל21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב גברים
1Cספיבק אנטוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Dדימנשטיין יוריJRSקשתי מכבי ירושליםריקרב גברים
2Aזוברוביץ אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Bשגיא אלון21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב גברים
2Cממדוב אמילRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Dשני איתי21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב גברים
3Aאנטצקי סרגייRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מאסטרים גברים
3Bרוזינר אילן21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב מאסטרים גברים
3Cגופמן נתןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב מאסטרים גברים
3Dמאירוביץ עוזיORNקשתי מכבי אורניתריקרב מאסטרים גברים
4Aצדוק עדוRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מאסטרים גברים
4Bסוונידזה גורםBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב מאסטרים גברים
4Cנקב יעקבRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מאסטרים גברים
4Dרביד עדי21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב מאסטרים גברים
5Aפארי אילןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מאסטרים גברים
5Cשוורץ שרהORNקשתי מכבי אורניתריקרב נשים
5Dבן מאיר נל21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב נשים
6Bזמזי אושרת מזלBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב נשים
6Cשומוביץ-מצא אביגילORNקשתי מכבי אורניתריקרב נשים
6Dחדי מירבRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
7Aמצקין אלה21CAמכבי קשתות המאה ה-21ריקרב נשים
7Bמונסביץ' רומי רוחמהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
7Cמרקוס דנהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
7Dורשבסקי נעהJRSקשתי מכבי ירושליםקומפאונד נשים
8Aכהן נוריתJRSקשתי מכבי ירושליםקומפאונד נשים
8Bבורובסקי אברהםIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
8Cגרינברג ירדןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
8Dקקון ירדןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
9Aבזבוז'ני דמיטריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
9Bתגר איתןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
9Dגבארין חאלדBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
10Aפולצ'ק ברקRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Bישי רןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
10Cאבו זהרה אמיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Dבקרמוס תומרHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
11Aמנדלוביץ איתמרIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11Bימרום שמאי חנניהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
11Cסורוקר גלJRSקשתי מכבי ירושליםקומפאונד גברים
11Dבכר כפיר21CAמכבי קשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
12Aמלמד יהונתןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
12Bחסון יונתןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
12Cברלוביץ אליהוJRSקשתי מכבי ירושליםקומפאונד גברים
12Dברוצקי איגור יוסף21CAמכבי קשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
13Aקזבצ'ינסקי אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
13Bזלוציבר דניKOSHקשתי כוכב השרוןקומפאונד גברים
13Cרביב שלומיHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
13Dנוה אילRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
14Aמרקוס ירוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
14Bפלקחין מיכאלRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
14Cאדאטו יהושעKOSHקשתי כוכב השרוןקומפאונד מאסטרים גברים
14Dסידורובסקי ליאוניד21CAמכבי קשתות המאה ה-21קומפאונד מאסטרים גברים
15Aשטיין נוריאלRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד מאסטרים גברים
15Bאליעז בן ציוןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד מאסטרים גברים
15Cאלהרר מקסHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד מאסטרים גברים
15Dסורוקר אריקJRSקשתי מכבי ירושליםקומפאונד מאסטרים גברים
16Aתשבי אריהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד מאסטרים גברים
16Bגלר יעקבBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד מאסטרים גברים
16Cשרמן דרורHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד מאסטרים גברים
16Dזאבי עדןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד מאסטרים גברים
17Aקלמן בנימיןHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
17Bקמר מיכאלORNקשתי מכבי אורניתקשת עירומה גברים
17Cספיר ידיןHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
17Dשטיינר יורםRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה גברים
18Aיונה אסףHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
18Bקוסטף פיליפ אבנרORNקשתי מכבי אורניתקשת עירומה גברים
18Cלויטס יגאלHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
18Dשטיינר להבRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה גברים
19Aביטון יקירHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
19Bשחם רןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקשת עירומה גברים
19Cלנדסמן קוטאליKOSHקשתי כוכב השרוןקשת עירומה גברים
20Aדורופייבה נטליהHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה נשים
20Bחרוסטליוב טטיאנהHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה נשים
20Cיאסין זוריתHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה נשים
20Dפיינשטיין דניאלJRSקשתי מכבי ירושליםקשת עירומה נשים
21Aגרינברג יוחאיBTLGקשתי בית לחם הגליליתירי-אינסטינקטיבי גברים
21Bעציון אלעדBTLGקשתי בית לחם הגליליתירי-אינסטינקטיבי גברים
21Cעציון עופרBTLGקשתי בית לחם הגליליתירי-אינסטינקטיבי גברים
21Dשמיר רועיIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמהירי-אינסטינקטיבי גברים
22Aיגר יוסףBTLGקשתי בית לחם הגליליתירי-אינסטינקטיבי גברים
22Bברטהולץ ברקIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמהירי-אינסטינקטיבי גברים
22Cמאס אוריBTLGקשתי בית לחם הגליליתירי-אינסטינקטיבי גברים
22Dגרוסמן אילIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמהירי-אינסטינקטיבי גברים
23Aזנד איתןKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי גברים
23Bדרנר ניבIIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמהירי-אינסטינקטיבי גברים
23Cשיינר-דנדקר עמיתKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים
23Dויסברג נעהKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים
24Aזנד עמליהKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים
24Bשרון קרןKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים
24Cפלג שרוןKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים
24Dארז שגיתKSGLקשתי הגלילירי-אינסטינקטיבי נשים