Zolota Osin '2019 Zolota Osin '2019
Lviv Archery Federation (LVIV)
Lviv (UKR), from 09-09-2019 to 14-09-2019
Zolota Osin '2019
Brackets
 
Compound Open
1/4
1/2
Finals
1Taborovetc IlliaUKR-9RivneBye
 
Taborovetc Illia132
Shmulska Iryna131
5Kutsenko OksanaUKR-31Chernihiv1265Gold
4Shmulska IrynaUKR-7Lviv - Ska126*7Taborovetc Illia136
Stepura Yuliia133
Bronze
3Stepura YuliiaUKR-29KIEV - Region135Shmulska Iryna132
6Polyakova AnnaUKR-18KIEV - KDUSSH "Tsentr"87Holik Maksym0
Stepura Yuliia145
Holik Maksym132
7Svyrydovska MariiaUKR-29KIEV - Region 
2Holik MaksymUKR-20Kiev - CshvsmBye