Lowlands Shootout 2018 - Stage 4 Lowlands Shootout 2018 - Stage 4
Nederlandse Handboog Bond (NHB)
Schijndel, from 07-07-2018 to 8-07-2018
Lowlands Shootout 2018 - Stage 4
Brackets
 
Compound Dames
1/8
1/4
1/2
Finals
1Vermeulen JodyLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4Bye
 
Vermeulen Jody147
Meynen Degryse Saskia136
9Meynen Degryse SaskiaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4138
8Broekhoven EmmaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4132
Vermeulen Jody143
Enthoven-Mokkenstorm Inge139
5Meynen degryse LenaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4137
12Kools JessicaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4132
Meynen degryse Lena137
Enthoven-Mokkenstorm Inge139
13Berg-Houffelaar van der YvonneLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4123Goud
4Enthoven-Mokkenstorm IngeLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4137Vermeulen Jody147
Claesen Jessica140
Brons
3Claesen JessicaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4ByeEnthoven-Mokkenstorm Inge138
 Laat de Sanne140
Claesen Jessica141*9
Couwenberg Martine1418
11Renner SuzanLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4132
6Couwenberg MartineLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4142
Claesen Jessica140
Laat de Sanne138
7Martens NaomiLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4137
10Wolfs SandraLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4122
Martens Naomi139
Laat de Sanne145
 
2Laat de SanneLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4Bye
Compound Dames - 9e t/n 12e plaats
1/4
1/2
Finals
 
8Broekhoven EmmaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4Bye
Broekhoven Emma134
Kools Jessica132
12Kools JessicaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4128Goud
13Berg-Houffelaar van der YvonneLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4127Broekhoven Emma141
Wolfs Sandra124
Brons
 Kools Jessica129
11Renner SuzanLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4ByeRenner Suzan123
Renner Suzan130
Wolfs Sandra133
10Wolfs SandraLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4Bye
 
Compound Dames - 5e t/n 8e plaats
1/2
Finals
9Meynen Degryse SaskiaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4136Goud
5Meynen degryse LenaLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4134Meynen Degryse Saskia141
Couwenberg Martine137
Brons
6Couwenberg MartineLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4143Meynen degryse Lena138
7Martens NaomiLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4134Martens Naomi141
Compound Dames - 13e t/n 16e plaats
1/2
Finals
 Goud
13Berg-Houffelaar van der YvonneLLSO4Lowlands Shootout 2018 Stage 4ByeBerg-Houffelaar van der YvonneBye
 
Brons
0 0
0 0