?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
ריקרב קדטים בנים [לאחר 72 חיצים]
 
ריקרב קדטים בנים [לאחר 72 חיצים]
מיק.
מתחרה
קוד מועדון
מועדון
60m-1
60m-2
סיכום
10+X
X
1קליינר שחר21CAקשתות המאה ה-212961291158700
2רביד נוה21CAקשתות המאה ה-212702243251300
Back