?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
ריקרב קדטים בנים
 
ריקרב קדטים בנים
מיק.
מתחרה
מועדון
מוק.
1/2
זהב
1קליינר שחר21CAקשתות המאה ה-21587-1-מעפיל ללא התמודדות-0*
2רביד נוה21CAקשתות המאה ה-21513-2-מעפיל ללא התמודדות-0
Back