?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
Brackets
 
ריקרב נשים
1/2
Finals
1סבטי הגרKSGLקשתי הגלילByeזהב
 סבטי הגר0*
צרפתי זוטא יערה0
ארד
  0
2צרפתי זוטא יערה21CAקשתות המאה ה-21Bye 0
Back