?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
Brackets
 
ריקרב גברים
1/4
1/2
Finals
1קליינר הלל21CAקשתות המאה ה-216
8פרי דןKOSHקשתי כוכב השרון0
קליינר הלל6
רביד עדי2
5זוברוביץ' אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציון0זהב
4רביד עדי21CAקשתות המאה ה-216קליינר הלל7
דרוקמן קונסטנטין1
ארד
3דרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6רביד עדי6
6קומורובסקי נפתלי21CAקשתות המאה ה-212גופמן נתן2
דרוקמן קונסטנטין6
גופמן נתן0
7לליקוב מיכאלJRSקשתי ירושלים2
2גופמן נתןKSGLקשתי הגליל6
Back