?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
Brackets
 
ריקרב קדטים בנים
1/2
Finals
1קליינר שחר21CAקשתות המאה ה-21Byeזהב
 קליינר שחר0*
רביד נוה0
ארד
  0
2רביד נוה21CAקשתות המאה ה-21Bye 0
Back