?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
Brackets
 
קומפאונד קדטים
1/2
Finals
1וילנסקי עדיHRZקליעה אולימפית הרצליה119זהב
4מרטין גיא21CAקשתות המאה ה-2199וילנסקי עדי109
יוסף רפאל90
ארד
3יוסף רפאלJRSקשתי ירושלים104מרטין גיא86
2רובינשטיין רועי21CAקשתות המאה ה-2198רובינשטיין רועי100
Back