?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
רשימת משתתפים לפי מטרה
 
מקצה 1
מטרה
מתחרה
מועדון
שם מועדון
אירוע
1Aרביד עדי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
1Bדרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Cלליקוב מיכאלJRSקשתי ירושליםריקרב גברים
2Aקומורובסקי נפתלי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
2Bזוברוביץ' אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Cגופמן נתןKSGLקשתי הגלילריקרב גברים
3Aקליינר הלל21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
3Cפרי דןKOSHקשתי כוכב השרוןריקרב גברים
4Aצרפתי זוטא יערה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב נשים
4Bסבטי הגרKSGLקשתי הגלילריקרב נשים
5Aרביד נוה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
5Bקליינר שחר21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
6Aסורוקר גלJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
6Bקזבצ'ינסקי אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
6Cבכר כפיר21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
7Aברקאי צביJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
7Bטמנוב ויטליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
7Cסידורובסקי לאוניד21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
8Aמגן מיכאלJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
8Bשניאורסון אלכס אריהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
9Aיעקובוב קונסטנטיןJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
9Bמרקוס ירוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
9Cמלמד יהונתןHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
10Aסורוקר אריקJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
10Bברוך אודיRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Cאלהרר מקסHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
11Aמנדלוביץ' איתמרIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11Bזילברמן רונןKSGLקשתי הגלילקומפאונד גברים
11Cגרינברג ירדןKOSHקשתי כוכב השרוןקומפאונד גברים
12Aזלצמן אילןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
12Bזלבסקי נטליהHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד נשים
13Aמרקוס דנהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
13Bלוי יהודיתHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד נשים
13Cוילנסקי עדיHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד קדטים בנות
14Aיוסף רפאלJRSקשתי ירושליםקומפאונד קדטים בנים
14Bמרטין גיא21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד קדטים בנים
14Cרובינשטיין רועי21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד קדטים בנים
15Aיגר יוסףIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד מאסטרים גברים
15Bקריניץ רונןHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד מאסטרים גברים
15Cורמן אלכסנדרKSGLקשתי הגלילקומפאונד מאסטרים גברים
16Aלויטס יגאלHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
16Bדימנשטיין יוריHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
16Cבר-גיל רזיאלJRSקשתי ירושליםקשת עירומה גברים
17Aיונה אסףHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה גברים
17Bיוסף טל21CAקשתות המאה ה-21קשת עירומה גברים
17Cמאור דןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה גברים
Back