?????? ????? ?????? - ??? 2017
? אליפות ישראל בקשתות - קיץ 2017
ע"ש ירון טל (קולסניק) ז"ל
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי, מכון וינגייט, from 01-09-2017 to 1-09-2017
?????? ????? ?????? - ??? 2017
?
רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 
BAקשת עירומה (כללי)
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
017Bיוסף טלמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
016Bדימנשטיין יורימק. 1
017Aיונה אסףמק. 1
016Aלויטס יגאלמק. 1
JRSקשתי ירושלים
016Cבר-גיל רזיאלמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
017Cמאור דןמק. 1
CCxקומפאונד קדטים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
014Bמרטין גיאמק. 1
014Cרובינשטיין רועימק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
013Cוילנסקי עדימק. 1
JRSקשתי ירושלים
014Aיוסף רפאלמק. 1
CMקומפאונד גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
006Cבכר כפירמק. 1
007Cסידורובסקי לאונידמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
010Cאלהרר מקסמק. 1
009Cמלמד יהונתןמק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
012Aזלצמן אילןמק. 1
011Aמנדלוביץ' איתמרמק. 1
JRSקשתי ירושלים
007Aברקאי צבימק. 1
009Aיעקובוב קונסטנטיןמק. 1
008Aמגן מיכאלמק. 1
010Aסורוקר אריקמק. 1
006Aסורוקר גלמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
011Cגרינברג ירדןמק. 1
KSGLקשתי הגליל
011Bזילברמן רונןמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
010Bברוך אודימק. 1
007Bטמנוב ויטלימק. 1
009Bמרקוס ירוןמק. 1
006Bקזבצ'ינסקי אלכסנדרמק. 1
008Bשניאורסון אלכס אריהמק. 1
CMMקומפאונד מאסטרים גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
HRZקליעה אולימפית הרצליה
015Bקריניץ רונןמק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
015Aיגר יוסףמק. 1
KSGLקשתי הגליל
015Cורמן אלכסנדרמק. 1
CWקומפאונד נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
HRZקליעה אולימפית הרצליה
012Bזלבסקי נטליהמק. 1
013Bלוי יהודיתמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
013Aמרקוס דנהמק. 1
RCMריקרב קדטים בנים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
005Bקליינר שחרמק. 1
005Aרביד נוהמק. 1
RMריקרב גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
002Aקומורובסקי נפתלימק. 1
003Aקליינר הללמק. 1
001Aרביד עדימק. 1
JRSקשתי ירושלים
001Cלליקוב מיכאלמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
003Cפרי דןמק. 1
KSGLקשתי הגליל
002Cגופמן נתןמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
001Bדרוקמן קונסטנטיןמק. 1
002Bזוברוביץ' אלכסנדרמק. 1
RWריקרב נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
004Aצרפתי זוטא יערהמק. 1
KSGLקשתי הגליל
004Bסבטי הגרמק. 1
Back