?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
ריקרב קדטים בנים
 
ריקרב קדטים בנים
מיק.
מתחרה
מועדון
מוק.
1/2
זהב
1קליינר שחר21CAקשתות המאה ה-21517-266
2רביד נוה21CAקשתות המאה ה-21527-160
3פולימר יואב21CAקשתות המאה ה-21322-306
4שטרסמן יואב21CAקשתות המאה ה-21212-400
Back