?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Brackets
 
ריקרב גברים
1/4
1/2
Finals
1קליינר הלל21CAקשתות המאה ה-216
8רביד עדי21CAקשתות המאה ה-212
קליינר הלל4
דרוקמן קונסטנטין6
5שחם עומרHRZקליעה אולימפית הרצליה4זהב
4דרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6דרוקמן קונסטנטין2
שני איתי6
ארד
3שני איתי21CAקשתות המאה ה-217קליינר הלל6
6גופמן נתןKSGLקשתי הגליל1ג'אן נדב4
שני איתי6
ג'אן נדב2
7קומורובסקי נפתלי21CAקשתות המאה ה-212
2ג'אן נדבHRZקליעה אולימפית הרצליה6
Back