?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Brackets
 
ריקרב קדטים בנות
1/2
Finals
1צרפתי זוטא יערה21CAקשתות המאה ה-217זהב
4מונסביץ רוחמהHRZקליעה אולימפית הרצליה1צרפתי זוטא יערה3
יוסיפוב סטולרסקי זואי7
ארד
3מונסביץ לאהHRZקליעה אולימפית הרצליה1מונסביץ רוחמה6
2יוסיפוב סטולרסקי זואי21CAקשתות המאה ה-217מונסביץ לאה4
Back