?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Brackets
 
ירי אינסטינקטיבי בוגרים (מעורב)
1/4
1/2
Finals
1יארוסלבסקי אדוארדHRZקליעה אולימפית הרצליה6
8מימון שחףKSGLקשתי הגליל0
יארוסלבסקי אדוארד6
פלג שי4
5פלג שיKSGLקשתי הגליל6זהב
4הונה עידוKSGLקשתי הגליל4יארוסלבסקי אדוארד6
מימון איל2
ארד
3גינדה טלKSGLקשתי הגליל4פלג שי0
6מימון אילKSGLקשתי הגליל6ערוסי איל6
מימון איל6
ערוסי איל4
7גולדברג יואלKSGLקשתי הגליל1
2ערוסי אילKSGLקשתי הגליל7
Back