?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
Brackets
 
קומפאונד קדטים בנים
1/2
Finals
1כהן נריJRSקשתי ירושליםByeזהב
 כהן נרי135
יוסף רפאל105
ארד
3מרטין גיא21CAקשתות המאה ה-2164  
2יוסף רפאלJRSקשתי ירושלים125מרטין גיאBye
Back