?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
רשימת משתתפים לפי מטרה
 
מקצה 1
מטרה
מתחרה
מועדון
שם מועדון
אירוע
1Aאנטצקי סרגייRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Bרובינשטיין אדוארדHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב גברים
1Cשטיין נוריאלRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Dשחם עומרHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב גברים
2Aספיבק אנטוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Bג'אן נדבHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב גברים
2Cפארי אילןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Dרביד עדי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
3Aדרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
3Bליברמן אפריםHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב גברים
3Cזוברוביץ' אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
3Dקומורובסקי נפתלי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
4Aשלגי נירRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
4Bדימנשטיין יוריHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב גברים
4Cגופמן נתןKSGLקשתי הגלילריקרב גברים
4Dקליינר הלל21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
5Aרומנוב ויטליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
5B
5C
5Dשני איתי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
6Aצאלון ספיר21CAקשתות המאה ה-21ריקרב נשים
6Bעטייה רננהJRSקשתי ירושליםריקרב נשים
6Cלמסטר ג'אנה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב נשים
6Dסבטי הגרKSGLקשתי הגלילריקרב נשים
7Aמיכאלוב לי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב נשים
7Bקראוס אולימפיהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
7Cרביד נוה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
7Dפולימר יואב21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
8Aשטרסמן יואב21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
8Bקליינר שחר21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
8Cמונסביץ רוחמהHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב קדטים בנות
8Dיוסיפוב סטולרסקי זואי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנות
9Aמונסביץ לאהHRZקליעה אולימפית הרצליהריקרב קדטים בנות
9Bצרפתי זוטא יערה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנות
9Cקוברסקי משהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
9Dסמש לאונידKSGLקשתי הגלילקומפאונד גברים
10Aאיגורוב איליהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Bאביב אברהםIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
10Cברוך אודיRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Dאלהרר מקסHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
11Aשומלין מיכאלRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
11Bזלצמן אילןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11Cאלון דבRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
11Dדויטש פרדריקHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
12Aמרקוס ירוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
12Bמנדלוביץ' איתמרIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
12Cברקאי צביJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
12Dקריניץ רונןHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
13Aטמנוב ויטליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
13Bקרלין אופירIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
13Cסורוקר גלJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
13Dאדרי מרקוHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
14A
14Bמזרחי משהIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
14Cסורוקר אריקJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
14D
15A
15Bכהן גבריאלIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
15Cאריאלי צבי21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
15Dמלמד יהונתןHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד גברים
16Aקזבצ'ינסקי אלכסנדרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
16Bזילברמן רונןKSGLקשתי הגלילקומפאונד גברים
16Cסידורובסקי לאוניד21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
16Dזאבי עדןKOSHקשתי כוכב השרוןקומפאונד גברים
17Aיוגב עופרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
17Bורמן אלכסנדרKSGLקשתי הגלילקומפאונד גברים
17Cבכר כפיר21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
17Dאדאטו יהושעKOSHקשתי כוכב השרוןקומפאונד גברים
18A
18Bורשבסקי נעהJRSקשתי ירושליםקומפאונד נשים
18C
18Dזלבסקי נטליהHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד נשים
19Aסידורובסקי רבקה21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד נשים
19Bכהן נוריתJRSקשתי ירושליםקומפאונד נשים
19Cלוי יהודיתHRZקליעה אולימפית הרצליהקומפאונד נשים
19Dמרטין גיא21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד קדטים בנים
20Aשגב אלוןJRSקשתי ירושליםקומפאונד קדטים בנים
20Bיוסף רפאלJRSקשתי ירושליםקומפאונד קדטים בנים
20Cכהן נריJRSקשתי ירושליםקומפאונד קדטים בנים
20D
21Aקריז'נובסקי ויקטוריהHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה מעורב
21Bיוסף טל21CAקשתות המאה ה-21קשת עירומה מעורב
21Cיונה אסףHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה מעורב
21Dלבנון נירRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה מעורב
22Aלויטס יגאלHRZקליעה אולימפית הרצליהקשת עירומה מעורב
22Bגלזר אורי21CAקשתות המאה ה-21קשת עירומה מעורב
22Cבר גיל רזיאלJRSקשתי ירושליםקשת עירומה מעורב
22Dאלחנתי משהIDVOאירגון נכי צה"לקשת עירומה מעורב
23Aהונה עידוKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
23Bגולדברג יואלKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
23Cפלג שיKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
23Dדוייב דורRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןירי אינסטינקטיבי מעורב
24Aמימון שחףKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
24Bלוץ דניאל-לבKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
24Cערוסי אילKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
24Dיארוסלבסקי אדוארדHRZקליעה אולימפית הרצליהירי אינסטינקטיבי מעורב
25Aמימון אילKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
25B
25Cגינדה טלKSGLקשתי הגלילירי אינסטינקטיבי מעורב
25D
Back