?????? ????? ?????? 2014 אליפות ישראל בקשתות 2014
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי - מכון וינגייט, from 05-09-2014 to 5-09-2014
?????? ????? ?????? 2014
Brackets
 
ריקרב קדטים בנים
1/4
1/2
Finals
1ספקטור יוליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןBye
 
ספקטור יולי7
שחם עומר3
5שחם עומרBTLGקשתי בית לחם הגלילית7זהב
4כץ טומסRLTZקשתי מכבי ראשון לציון3ספקטור יולי7
שני איתי3
ארד
3שני איתי21CAקשתות המאה ה-216שחם עומר4
6ציפורי אלדד21CAקשתות המאה ה-212וולף קווין6
שני איתי6
וולף קווין2
7חזן יובל21CAקשתות המאה ה-212
2וולף קוויןRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6