?????? ????? ?????? 2014 אליפות ישראל בקשתות 2014
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מתקן הקשתות הארצי - מכון וינגייט, from 05-09-2014 to 5-09-2014
?????? ????? ?????? 2014
רשימת משתתפים לפי מטרה
 
מוקדמות
מטרה
מתחרה
מועדון
שם מועדון
אירוע
1Aספיבק אנטוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Bאלקולומברה דותןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Dסימנדה אנדרייBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
2Aדבלסטין אילןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Bנחום יניבBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
2Cשלגי נירRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Dענאן סעידBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
3Aדרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
3Bגופמן נתןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
3Cצדוק עדו21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
3Dזוברוביץ' אלכסRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
4Aקליינר הללRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
4Bצור צביקהBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
4Cרביד עדי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
4Dשנאן רמיBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
5Aדרור עמיתIDVOאירגון נכי צה"לריקרב גברים
5Bמצקין גיא21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
5Dאברהם אביגילJSTקשת אורחריקרב נשים
6Aרייסין מאיהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
6Bיגר מתןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב נשים
6Cיצהר מוריהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
6Dכהן ענברRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
7Aציפורי אלדד21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
7Bוולף קוויןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
7Cשני איתי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
7Dכץ טומסRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
8Aחזן יובל21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
8Bספקטור יוליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
8Cשחם עומרBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב קדטים בנים
9Aמוסקוביץ דניIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
9Bגרינברג ירדןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
9Cשריקר פסחIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
10Aמנדלוביץ' איתמרIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
10Bסידרובסקי לאונידRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
10Cאבוביאן טיגרןHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
10Dורגייצ'יק דמיטריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
11Aינוביץ שמעוןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11Bנוה אילRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
11Cאלהרר מקסHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
12Aלנדאו דבIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
12Bקוברסקי מושיקRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
12Cאדאטו יהושעHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
12Dזילברמן רוניBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
13Aחיון רפיIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
13Bיוגב עופרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
13Cאדרי מרקוHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
13Dסמש לאונידBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
14Aבן-משה אליIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
14Cכץ ולריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
14Dסבן שמוליקHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
15Bסורוקר אריקJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
15Cהרפז דותןMODעמותת קשתי מודיעיןקומפאונד גברים
15Dאיגורוב איליהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
16Aולרשטיין פולינהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
16Bטישין יקטרינהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
16Cפכטר הלןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
16Dזלבסקי נטליHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד נשים
17Aלויטס יגאלHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה גברים
17Cיונה אסףHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה גברים
18Aגולדשטיין אריקHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה גברים
18Bשחם רןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקשת עירומה גברים
18Cדימנשטיין יוריMODעמותת קשתי מודיעיןקשת עירומה גברים