?????? ????? ?????? ????? - ???? 2014 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2014
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
קיבוץ גבת (ISR), from 07-03-2014 to 7-03-2014
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2014
Brackets
 
ריקרב קדטים בנים
1/4
1/2
Finals
1כץ טומסRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6
8טורס שיBTLGקשתי בית לחם הגלילית0
כץ טומס6
גייר בן יחזקאל ניתאי0
5גייר בן יחזקאל ניתאיRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6גמר
4חורי אברהיםBTLGקשתי בית לחם הגלילית4כץ טומס6
ספקטור יולי2
ארד
3ספקטור יוליRLTZקשתי מכבי ראשון לציון6גייר בן יחזקאל ניתאי0
6חזן יובל21CAקשתות המאה ה-210ידגר רעי6
ספקטור יולי6
ידגר רעי2
7שחם עומרBTLGקשתי בית לחם הגלילית 
2ידגר רעיBTLGקשתי בית לחם הגליליתBye
Back