?????? ????? ?????? ????? - ???? 2014 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2014
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
קיבוץ גבת (ISR), from 07-03-2014 to 7-03-2014
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2014
רשימת משתתפים לפי מטרה
 
מקצה 1
מטרה
מתחרה
מועדון
שם מועדון
אירוע
1Aוולף קוויןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Bרביד עדי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
1Cמקונן אמלאקהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
1Dצירטוב דניאלJRSקשתי ירושליםריקרב גברים
2Aדרוקמן קונסטנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2Bשני איתי21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
2Cצ׳רניאקוב ולנטיןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
2D
3Aשלגי נירRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
3Bמצקין גיא21CAקשתות המאה ה-21ריקרב גברים
3Cזוברוביץ' אלכסRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
3Dגופמן נתןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב גברים
4Aאלקולומברה דותןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
4Bדרור עמיתIDVOאירגון נכי צה"לריקרב גברים
4Cכץ ולריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
4D
5Aנץ מאירRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
5Bאביב אברהםIDVOאירגון נכי צה"לריקרב גברים
5Cבלאיי מהרטRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
5Dצירטוב אריהJRSקשתי ירושליםריקרב גברים
6Aקליינר הללRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
6Bפלדמן אריהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב גברים
6Cמלמד יוניHRZהפועל קשת הרצליהריקרב גברים
6Dידגר רעיBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב קדטים בנים
7Aטורס שיBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב קדטים בנים
7Bכץ טומסRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
7Cשחם עומרBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב קדטים בנים
7Dספקטור יוליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
8Aתגר איתןIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
8Bגייר בן יחזקאל ניתאיRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב קדטים בנים
8Cחורי אברהיםBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב קדטים בנים
8Dחזן יובל21CAקשתות המאה ה-21ריקרב קדטים בנים
9Aהרפז עמריMODעמותת קשתי מודיעיןריקרב קדטים בנים
9Bסבטי הגרBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב נשים
9Cקראוס אולימפיהHRZהפועל קשת הרצליהריקרב נשים
9Dיגר מתןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב נשים
10Aרייסין מאיהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב נשים
10Bעוז נוהרBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב נשים
10Cמצקין אלה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב נשים
10Dרוזנבלום שירהJRSקשתי ירושליםריקרב נשים
11Aזהר אלברטIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11Bמנדלוביץ' איתמרIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
11C
11Dליפשיץ יגאלHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
12Aשגב אלוןJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
12Bהרצל אדםJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
12Cביתן שחרRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
12Dאבוביאן טיגרןHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
13Aהינדי אופיר21CAקשתות המאה ה-21קומפאונד גברים
13B
13Cקוברסקי מושיקRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
13D
14A
14Bזילברמן רוניBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
14Cסידרובסקי לאונידRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
14Dאלהרר מקסHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
15Aבורובסקי אברהםIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
15Bענאן סעידBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
15Cטמנוב ויטליRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
15Dאלון יותםHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
16Aסורוקר אריקJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
16Bורמן אלכסBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
16Cנוה אילRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
16Dאדאטו יהושעHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד גברים
17Aסורוקר גלJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
17Bמוסקוביץ דניIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
17Cורגייצ'יק דמיטריRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד גברים
17Dמגן מיכאלJRSקשתי ירושליםקומפאונד גברים
18Aמזרחי משה (2)IDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד גברים
18Bסמש לאוןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד גברים
18C
18Dטישין יקטרינהRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
19Aכהן יובלMODעמותת קשתי מודיעיןקומפאונד נשים
19Bסידרובסקי רבקהBTLGקשתי בית לחם הגליליתקומפאונד נשים
19Cזלבסקי נטליHRZהפועל קשת הרצליהקומפאונד נשים
19Dפכטר הלןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקומפאונד נשים
20Aשקדי שחרHRZהפועל קשת הרצליהריקרב מתחילים צעירים
20B
20Cהלפרין בןMODעמותת קשתי מודיעיןריקרב מתחילים צעירים
20D
21Aליבוביץ׳ עילםHRZהפועל קשת הרצליהריקרב מתחילים צעירים
21Bרביד נוה21CAקשתות המאה ה-21ריקרב מתחילים צעירים
21Cנדב שחרMODעמותת קשתי מודיעיןריקרב מתחילים צעירים
21Dקבד יצחקRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מתחילים צעירים
22Aאוחנה אלירןJRSקשתי ירושליםריקרב מתחילים בוגרים
22Bרוזינר אילן21CAקשתות המאה ה-21ריקרב מתחילים בוגרים
22Cשאנן רמיBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב מתחילים בוגרים
22Dפרחי אלוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןריקרב מתחילים בוגרים
23Aאנדר אסאIDVOאירגון נכי צה"לריקרב מתחילים בוגרים
23Bמאירוביץ קלאודיוHRZהפועל קשת הרצליהריקרב מתחילים בוגרים
23Cאטלן רונןBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב מתחילים בוגרים
23Dאדרי מרקוHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
24Aארוסלבסקי אדוארדHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
24Bהרפז דותןMODעמותת קשתי מודיעיןקשת עירומה מעורב
24Cצ'יפרוט שמואלHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
24Dסברדלוב סטניסלבRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה מעורב
25Aסבן שמוליקHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
25Bדימנשטיין יוריMODעמותת קשתי מודיעיןקשת עירומה מעורב
25Cלוי ליאתHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
25Dספיבק אנטוןRLTZקשתי מכבי ראשון לציוןקשת עירומה מעורב
26Aיונה אסףHRZהפועל קשת הרצליהקשת עירומה מעורב
26Bדלין יהושעJRSקשתי ירושליםקשת עירומה מעורב
26Cחטיב ג׳ברBTLGקשתי בית לחם הגליליתקשת עירומה מעורב
26Dשחם רןBTLGקשתי בית לחם הגליליתקשת עירומה מעורב
27A
27Bשריקר פסחIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד סניורים
27Cדרוקר אוריBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב סניורים
27D
28Aעוזרי ערןIDVOאירגון נכי צה"לריקרב מתחילים בוגרים
28Bבורשטיין אליהוIDVOאירגון נכי צה"לקומפאונד סניורים
28Cז'יטוביצקי איגורBTLGקשתי בית לחם הגליליתריקרב סניורים
28D
Back