Latvijas loka auanas vasaras sezonas sl?ganas sacens?bas
Latvijas loka šaušanas vasaras sezonas slēgšanas sacensības
Latvijas loka šaušanas federācija (LLSF)
SK AMAZONES loka šaušanas sporta
bāzē "Pļava", 30 Sep 2017
Latvijas loka auanas vasaras sezonas sl?ganas sacens?bas
Complete Results Book
Final Round - Ranking
Individual
Team
Final Round - Brackets
Individual
Team
Qualification Round
Individual
Team
Entry List
Statistics

Ianseo on Facebook

Ianseo on Twitter