????? ??? 1440 ?????
תחרות סבב 1440 ארצית
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
מכון וינגייט, 2 May 2015
????? ??? 1440 ?????
Result Class
PDF
Statistics